Der laves forskellige klatre miljøer rundt omkring i fællesrummet